พุทโธโลยี
ปกิณกธรรม ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
฿45.00
ด้วยเมตตาธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น ท่านได้อนุเคราะห์อบรมสั่งสอนและปลูกฝังในหลักปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
  • รหัสสินค้า : 000409

รายละเอียดสินค้า ปกิณกธรรม ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร

ด้วยเมตตาธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น ท่านได้อนุเคราะห์อบรมสั่งสอนและปลูกฝังในหลักปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาให้แก่ชาวบ้านหนองผือและศรัทธาญาติโยม รวมทั้งฆราวาสจากที่อื่น ๆ ซึ่งล้วนเป็นคติธรรมสอนใจแก่บุคคลที่เกิดภายหลัง เรื่องราวที่นำมาเล่านี้ ได้หยิบยกมาจากคนเฒ่าคนแก่ที่เคยประสบเหตุการณ์และเล่าเรื่องสืบต่อกันมาบ้าง เหตุการณ์ที่นำมาเล่านั้นอาจไม่เรียงตามลำดับ แต่จะเล่าตามเรื่องที่ได้ยินได้ฟังเป็นเรื่อง ๆ ไป