พุทโธโลยี
: ทางสายกลาง สัมมาปฏิปทา
฿45.00
คำว่า “ทางสายกลาง” ไม่ได้หมายถึงในด้านกาย และวาจาของเรา

แต่หมายถึงในด้านจิตใจ
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระโพธิญาณเถร(หลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง)
  • รหัสสินค้า : 000410

รายละเอียดสินค้า : ทางสายกลาง สัมมาปฏิปทา

คำว่า “ทางสายกลาง” ไม่ได้หมายถึงในด้านกาย และวาจาของเรา

แต่หมายถึงในด้านจิตใจ เมื่อถูกอารมณ์มากระทบ

ถ้าอารมณ์ที่ไม่ถูกใจมากระทบกระทั่งก็ทำให้วุ่นวาย

ถ้าจิตวุ่นวายหวั่นไหวเช่นนี้ ก็ไม่ใช่หนทาง

เมื่อมีอารมณ์ที่ชอบใจดีใจเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ดีอกดีใจ

ติดแน่นอยู่ในกามสุขัลลิกานุโยโค

อันนี้ก็ใช่หนทาง