พุทโธโลยี

มหัศจรรย์จากการปฏิบัติธรรม


฿35.00
อานิสงส์ในการปฏิบัติการเจริญวิปัสสนา เจริญสมาธิ
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง
เหลือ 99 ชิ้น
ซื้อเลย
หยิบลงตะกร้า
  • หมวดหมู่ : พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน)
  • รหัสสินค้า : 000399

รายละเอียดสินค้า มหัศจรรย์จากการปฏิบัติธรรม

ผู้แต่ง      :  พระธรรมสิงหบุราจารย์                  

                 (หลวงพ่อจรัญ  ฐิตธมฺโม)

ISBN   :  978-616-2470-47-9

บาร์โค้ด    :  9786162470479

เนื้อใน    : 20 หน้ารวมปก

อานิสงส์ในการปฏิบัติการเจริญวิปัสสนา เจริญสมาธิ

คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นั่นเอง

จะทำให้เกิดมหัศจรรย์ทำให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้

สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ

จากความจนให้เป็นรวยได้

จากความเสื่อมให้ไปเจริญได้ ออกมาอย่างนี้ชัดเจน

เรียกว่า เปลี่ยนพฤติกรรมจากสมาธิภาวนา

เกิดมหัศจรรย์ดลบันดาลคือ ธรรมะ

ทำให้เกิดสิ่งที่เร้นลับที่เราไม่แจ้งให้แจ้ง ที่ไม่รู้ให้รู้

ที่ไม่เข้าใจจะได้เข้าใจตัวเองต่อไป

จะได้อ่านตัวออก บอกตัวได้

ใช้ตัวเป็น เห็นตัวตาย

คลายทิฏฐิ จะได้ดำริชอบ

จะได้ประกอบกุศล ได้ผลอนันต์

เป็นหลักฐานสำคัญต่อไป